Štampa šolja

Kategorija:

Opis

Šolje kao reklamni proizvod postale su u poslednje vreme sve zastupljeniji reklamni artikala. Reklamne šolje u zavisnosti od materijala od koga su napravljene štampaju se u tehnikama sito štampe, tampon štampe i sublimacijom.