Štampa rokovnika

Kategorija:

Opis

Reklamni rokovnici. Ovaj proizvod  je veoma zastupljen na tržištu pa se svakodnevno radi na njegovom usavršavanju i sve više se proizvodi od različitih modernih materijala. Rekalmni rokovnici mogu biti uradjeni od kože, pvc i sve više se uvode materijali od tekstila za izradu korica. U zavisnosti od potrebe klijenta unutrašnji blok može biti štampan na različitim papirima od ofsetnog 80 gramskg do luksuznih bezdrvnih papira. Rokovnici su veoma pogodni za brendiranje u tehnikama sito štampa, blindruk (suvi žig) i digitalna štampa u koliko se radi o kolornoj štampai.