Reklamni blokovi

Kategorija:

Opis

Reklamni blokovi. Izrada i štampa reklamnih blokova. Ovaj reklamni proizvod je jedan od najzahvalnijih artikla iz oblasti propagande. Blokovi su proizvod koji ima veliku i široku upotrebu u društvu.  Zbog svoje široke i dugotrajne iskorišćenosti veoma je pogodan za uštampavanje. Reklamni blokovi se štampaju u tehnologijama ofset štampe i digitalne štampe u zavisnosti od tiraža koji je potreban. Ofsettehnologijom se radi štampa većih tirađa dok u digitalnoj štampi rade se manji tiraži sa kraćim rokovima izrade. Materijali za izradu blokova su raznovrsni u zavisnosti od potreba na koji način i u kom stilu želite da se predstavite. Obično se za unutrašnje listove koristi neki od ofsetnih papira, dok je za koricu preporuka da se koristi neki od kunzdruk papira. Blokovi se doradjuju tako što se radi plastifikacija korica mat ili sjaj , a povez može biti spirala ili lajmovanje (lepljenje). Broj listova u bloku zavisi od potreba 50 listova ili 100 listova  u zavisnosti potrebe. Formati blokova su takodje deo izbora i potrebe promocije.