Antistres lopte

Kategorija:

Opis

Antistres lopte sa štampom logotipa. Štampu antistres lopti vršimo u dve tehnike i to digitalna štampa u koliko je print u koloru i sito štampa u koliko se radi o logotipu u jednoj boji. Štampu antistres lopti i drugih antistres proizvoda vršimo sa bojama koje su specijalno namenjene za takve materijale kako ne bi došlo do pucanja i skidanja iste.