U doba sve veće poslovne aktivnosti na otvorenom prostoru pojavila se i potreba za zaštitnim prslucima, tako da od sada u ponudi se nalazi još jedan prsluk poliesterski. Ovaj model zaštitnog prsluka je veoma lagan i pofodan za brendiranje u tehnimama sito štampa i sito špreslikač.