Izrada kvalitetnih i eskluzivnih vizit karti od modnih papira. U našoj proizvodnji bavimo se štampom i izradom vizit kartica od vrhunskih materijala i modnih papir. Pravimo unikatne vizit karte po želji i potrebi klijenta. U savremenom dobu i poslovanju potencira se sve više prvi utisak u komunikaciji na poslovnom planu. Tako da je prvi kontakt i razmena vizit kartica o velikog značaja za dalji nastavak komunikacije i saradnje. Shodno tome ljudi sve više pažnje, vremena i novca povećuju izgledu svoje i kompaniske vizit kartice. Kao rezultat posvećenosti i iskustva dugogodišnjeg u štampi razvili smo proizvodnju i izradu vizit kartica od raznih materijala kao što su papi, modni papir, juvidur, karton, drvo i tako dalje. Vizit karte štampamo u tehnikama, sito štampa, ofset štampa, digitalna štampa, uv štampa i blindruk (suvi žig). Takodje da bi se dobilo na eleganciji, luksuzu i unikatnosti moguće je na jednoj vizit karti primeniti više tazličitih tehnologija štampe, kao naprime ofset i uv lak ili sito i blindruk.