U štampariji Penda vršimo štampu na plastičnim čašama tehnikom tampon štampa. Štampamo na našim ili donetim čašama.